THERE MIGHT BE HOPE YOU ARE UNAWARE OF (J.ABEL)

Pianist og komponist Jon Balke ble med på prosjektet "There might be hope in the future you are unaware of" som Små Grå initierte under masterstudienes 2.år. Tittelen er hentet fra et dikt skrevet på en vegg, fotografert av Jannik Abel, under lock down i Norge i mars 2020. 

Små Grå og Balke brakte med seg komposisjoner og tekster til en workshop og utarbeidet materialet til konserten, i felleskap. Etter 3 dager med prøver i august, ble konserten spilt i Levinsalen, som en akustisk og scenisk forestilling med improvisasjon og komposisjoner sømløst satt sammen. 

Noe av materialet til denne forestillingen ble en del av innspillingen Små Grå gjorde senere samme høst. 

Se videoutdrag fra forestillingen under "Media".