Foto av Jorunn Ingelin Solberg

MY MOTHER LOVES ME

I et kunstgalleri i Oslo spilte Små Grå sin første forestilling, i 2008. Fem forskjellige komponister hadde laget 2 minutter hver med musikk til ensemblet, og disse verkene ble bundet sammen med improvisasjoner. Publikum satt langs veggene i rommet, og Små Grå brukte hele rommet og sang akustisk. Dette skulle bli en form som har blitt videreutviklet i det meste av Små Grå sitt arbeid siden.

Bildene er tatt da Små Grå spilte forestillingen på Norges Musikkhøyskole i etterkant.