KUNSTROM SKOGEN

Kunstnerne Rita Rohdin Nyhuus, Marie Sjøvold og Jannik Abel laget i 2021 dette prosjektet og inviterte Små Grå til å bli med. Sammen med en rekke andre kunstnere presenterte vi verk på plasser spredt rundt i den frodige skogen i Nærsnes i Asker, en helg i juni. Publikum fikk se en 20 minutters konsert med Små Grå på en lysning i skogen både lørdag og søndag.  Vi fremførte musikk vi hadde skrevet basert på møter og workshops vi hadde hatt med 5 ungdommer fra Asker, der vi sammen lagde tekst og annet materiale til musikken som vi fremførte. 

Mer om Kunstrom Skogen HER.

Visninger 18/6 og 19/6 -2021