HITS DEL 2

I dette prosjektet inviterte Små Grå 4 samtidskomponister til å skrive 2 minutter med musikk hver. Disse var Sidsel Endressen, Håkon Thelin, Ørjan Matre og Stine Sørlie. Koreograf Marit Loe Bjørnstad laget også en liten koreografi som var med i forestillingen. Disse 5 små bitene av innøvd materiale ble vevd sammen med Små Grås improvisasjoner, og ble til en times lang akustisk forestilling.

Denne forestillingen ble først vist på Soria Moria i Oslo i 2012, og så på Samfunnet i Trondheim, på Galleri Giga på stord, og til slutt på Landemark i Bergen.